top of page

Kiállítás: "Schewa Kehilot - A hét zsidó hitközség az Esterházy hercegek idején (1612-1848)"

Több mint két évszázadon keresztül állt a „hét zsidó hitközség“ az Esterházy hercegek védelme alatt. Az Esterházy-kastélyban rendezett kiállítás betekintést nyújt ebbe a különleges kapcsolatba és bemutatja, hogyan éltek a zsidók a mai Burgenland területén a 17. és 19. század között.

A keresztény és zsidó lakosság együttélése évszázadokon át meghatározta a mindennapi életet a mai Burgenland területén, ahol zsidó központok is kialakultak. Az Esterházy-birtokokon a „hét hitközség“ – héberül Schewa Kehilot – játszott jelentősebb szerepet: Kismarton (Eisenstadt), Nagymarton (Mattersdorf), Köpcsény (Kitt­see), Boldogasszony (Frauenkirchen), Sopronkeresztúr (Deutschkreutz), Kabold (Kobersdorf) és Lakompak (Lackenbach). Tagjai a mindenkori herceg védelme alatt álltak, ennek fejében adót fizettek és kötelezettségeket vállaltak, ezeket rendszeresen újra kellett tárgyalniuk. Az egykori kismartoni zsidó közösség közvetlen közelében, az Esterházy-kastélyban a világon először mutatják be nagyobb terjedelemben a témát.


A Schewa Kehilot - A hét zsidó hitközség az Esterházy hercegek idején (1612-1848) című kiállítás átfogó bepillantást nyújt a kegyúr és a védelme alatt álló zsidók egymás között fennálló jogaiba és kötelességeibe, emellett bemutatja a nyugat-magyarországi zsidók életkörüményeit a 17. és 19. század között. A kiállítás tudományos alapjai dr. Felix Tobler, Burgenland egyik legismertebb történészének szakértelmére épülnek. Tobler évtizedek óta foglalkozik az Esterházy hercegek birtokain, különösen a mai Burgenland területén élő zsidó közösségek történetével.


Az Esterházy Privatstiftung Gyűjteményi osztályával együtt levéltári dokumentumok és válogatott kiállítási tárgyak segítségével nem csak a zsidó közösségeken belüli szerveződéseket mutatja be, hanem keresztények és zsidók két évszázados együttélésébe is betekintést enged az egykori „hét hitközség“-ben.


A kiállításhoz megjelent a Közlemények az Esterházy Privatstiftung gyűjteményeiből (Mitteilungen aus der Sammlung Privatstiftung Esterhazy, MASPE) tudományos sorozat 12. kötete, a Tobler által írt Az Esterhézy hercegek mint a hét zsidó hitközség kegyurai 1612-1848 (Die Fürsten Esterházy als Schutzherren der jüdischen Sieben-Gemeinden 1612-1848). A kötet megvásárolható a Kastélybutikban, valamint Fraknó Vára ajándékboltjában.


Kismarton, Esterházy-kastély, Moreau-terem8 megtekintés0 hozzászólás

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page