top of page

Restitúciós eljárás Magyarországon

Az Esterházy 2013 óta nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az 1919-ben Fraknó Várából Magyarországra hurcolt műtárgyak birtokjogát rendezze.Az 1919-es Tanácsköztársaság idején kereken 280 műtárgyat hurcoltak el Fraknó Várából Budapestre. A kincseket azóta is Magyarországon, különböző kultúrális intézmények depóiban őrzik, néhány kivételtől eltekintve a nyilvánosság és a szakértők elől elzárva. A Miniszterelnökség 2013-ban bejelentette, hogy leltárt készít azokról a kulturális javakról, amelyek tulajdonjoga vitatott. Ugyanabban az évben az Esterhazy Privatstiftung tárgyalásokat kezdeményezett az illetékes magyar hatóságokkal, ezek azonban nem vezettek eredményre, így végül két per is indult az ügyben.2016-ban a Privatstiftung kérelmet nyújtott be, amelyet egy határozatban indoklás nélkül elutasítottak. A magyar közigazgatási bíróság 2018-ban hatályon kívül helyezte a megtámadott határozatot, és kötelezte az illetékes minisztert a restitúciós eljárás folytatására. Ez lehetett a hátterében annak, hogy miniszteri javaslat alapján módosították a 2013-as kormányrendeletet. Az új rendelet azt írta elő, hogy a felperesnek – jelen esetben az Esterhazy Privatstiftungnak – kell bizonyítania, hogy a műtárgyak tulajdonjoga nála van. Ennek következményeként a közigazgatási eljárásban újabb kérelem benyújtására került sor. A minisztérium újabb határozatot hozott, amelyben kimondta, hogy a Privatstiftung nem tudta minden kétséget kizáróan bizonyítani tulajdonjogát, a magyar állam tulajdonjoga viszont minden kétséget kizáróan megállapítható. A magyar törvények szerint azonban a tulajdonjog kérdése nem tartozik a közigazgatási eljárás hatáskörébe. A benyújtott fellebbezést a közigazgatási bíróság 2021 márciusában azzal az indokkal utasította el, hogy a párhuzamosan folyó polgári peres eljárásban már eldőlt, hogy a felperes nem rendelkezik tulajdonjoggal.Ezt a polgári peres eljárást 2017-ben indította az Esterházy Privatstiftung Magyarországon, mivel a műkincsek egy részét 2016 végén jogalap nélkül Fertődre szállították. A pert az Esterhazy Privatstiftung első fokon 2020 szeptemberében, másodfokon pedig 2021 májusában elvesztette. Egy újabb, 2023 februárjában hozott ítéletben ugyan elutasították az Esterhazy Privatstiftungnak a műtárgyak tulajdonjogára vonatkozó igényét, nem erősítették azonban meg a magyar állam tulajdonjogát sem. 2023 szeptemberében az Alkotmánybíróság felfüggesztette a közigazgatási perben hozott ítéletet azzal az indoklással, hogy az eljárás során visszamenőleges jogszabálymódosítás történt. A bíróság arra utasította a minisztériumot, hogy újra vizsgálja az ügyet és annak fényében hozzon új ítéletet.


Az Esterhazy Privatstiftung örömmel fogadta a döntést és továbbra is nyitott a tárgyalásokra.    12 megtekintés0 hozzászólás

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page