top of page

impresszum

Köszönjük érdeklődését weboldalunk és termékeink és szolgáltatásaink iránt. Az Esterhazy Betriebs GmbH (a továbbiakban: "Esterházy") nagy jelentőséget tulajdonít az Ön ránk bízott személyes adatainak védelmének, amelyeket szigorúan bizalmasan kezelünk és felelősséggel kezelünk.

Ezért a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak (Általános Adatvédelmi Szabályzat, DSG, TKG) megfelelően az alábbiakról tájékoztatjuk:


Az esterhazy-news.at weboldalt felelős szervként üzemelteti:

Esterházy Betriebe AG
Esterházyplatz 5
7000 Eisenstadt
FN204172d

Az érintett jogaival kapcsolatos elérhetőségek: datenschutz@esterhazy.at


Még ha gondosan ellenőrizzük is a külső hivatkozásokat, nem vállalunk felelősséget ezen külső hivatkozások tartalmáért és biztonságáért.


1. Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

Weboldalunkon/adatfeldolgozó rendszereinkben személyes adatait csak akkor rögzítjük és kezeljük, ha Ön megadta ezeket az információkat, például rendezvényen, regisztrációkor vagy vásárláskor.


Az Esterházy nem tárol és nem dolgoz fel közvetett személyes adatokat.


Az Ön által megadott adatokat üzleti kapcsolat keretében történő adatfeldolgozás és -továbbítás, ideértve az elektronikusan létrehozott és archivált dokumentumokat (pl. levelezés), valamint - üzleti kapcsolat vagy érvényes hozzájáruló nyilatkozat fennállása esetén - kapcsolatfelvételi feldolgozás céljából használjuk fel. postai úton, e-mailben, faxon, telefonon vagy SMS-ben, saját termékeinkről és szolgáltatásainkról szóló információk küldése céljából. Ide tartoznak az ezekre vonatkozó speciális és reklámkampányok is (pl. rendezvényekre való meghívások, utazási ajánlatok, versenyek, felmérések, megrendelések a digitális platformokon, hírlevelek). Az adatokat az üzleti kapcsolat végéig, illetve az ügyfélre vonatkozó jótállás, jótállás, elévülés és a törvényben előírt megőrzési időszak végéig tároljuk; ezen túlmenően minden olyan jogviták lezárásáig, amelyekben az adatokra bizonyítékként van szükség, a felelős személlyel való utolsó kapcsolatfelvételt követő harmadik év végéig, vagy a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tároljuk.


A megadott adatokhoz az Esterhazy Betriebe AG vagy az Esterhazy társaságok feldolgozásért felelős személyei férhetnek hozzá.
Az adatokat olyan technikai és szervezési intézkedésekkel védik az illetéktelen hozzáférés ellen, mint a hozzáférés-szabályozás, a titkosított átvitel, a titkosított tárolás, a szerepkör engedélyezési koncepció, az adatmentési koncepció és a szerverek fizikai védelmi intézkedései. A biztonsági intézkedéseket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan felülvizsgálják.


Például a következő személyes adatok kezelhetők:

 • Utó- és vezetéknév, beleértve a címet

 • születési dátum

 • állampolgárság

 • Nem

 • cím

 • Email cím

 • telefonos elérhetőségeket

 • vállalati hovatartozás

Az adatok példából származnak

 • Üzleti kapcsolatból (megrendelő/szállító, online űrlapon történő belépés, telephelyünk személyes látogatása vagy telefonon)

 • Nyereményjátékban való részvételtől (Eszterházy vagy harmadik fél által, ha Ön hozzájárult az adatok ott történő továbbításához)

 • Hírlevél rendelésekből sikeres DOI (Double Opt In) visszaigazolás után

 • A tájékoztató anyagok küldésére szolgáló adatbázisba való felvételhez hozzájáruló nyilatkozatok miatt

Felhívjuk figyelmét, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatok, mint a név, cím, születési idő, e-mail cím, telefonszám az alábbi további célokra is felhasználhatók, amennyiben ehhez megfelelő hozzájárulást adtak: Továbbítás és a feldolgozást a pan.event GmbH (Esterhazyplatz 4, 7000 Eisenstadt), az Esterházy címkiadója és direkt marketing cége végzi. A pan.event GmbH kizárólag a GewO 151. §-a szerinti kereskedelmi engedély hatálya alá tartozó hozzájárulás alapján adja át a személyes adatokat az Esterházon belüli cégeknek marketingkampányok előkészítésére és lebonyolítására, ideértve a reklámanyagok tervezését és elküldését is. .
Ez a hozzájárulás bármikor, akár külön-külön is visszavonható (például levélben, faxon vagy e-mailben).


2. Az adatok feldolgozása

Az Ön adatait az Esterházyn belül csak akkor kezeljük, ha ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, más Esterházy cégnek csak az Ön hozzájárulásával adjuk át. Önnek joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni.
Hírleveleket vagy tájékoztató anyagokat csak akkor kap e-mailben - vagy más elektronikus úton -, ha hozzájárul ezek fogadásához. Az elektronikus levelezésről bármikor leiratkozhat a levélben található hivatkozásra kattintva.

 

3. Az Ön jogai

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében Önt, mint érintettet megilletik az alább felsorolt jogok és jogorvoslati lehetőségek. Jogai érvényesítéséhez és bármilyen kérdése esetén forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz a címen


datenschutz@esterhazy.at


információhoz való jog

A GDPR 15. cikkével összhangban az Esterhazy Betriebs GmbH-nak minden érintettet tájékoztatnia kell, aki megerősítést kér arról, hogy a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e. Szükséges lehet személyazonosságát megfelelő formában igazolnia.


Helyesbítés joga

A GDPR 16. cikke szerint Ön, mint érintett jogosult arra, hogy haladéktalanul kérje az Önre vonatkozó téves személyes adatok helyesbítését, vagy – az adatkezelés céljaira figyelemmel – a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törlési jog

A GDPR 17. cikke értelmében joga van az adatok törléséhez („az elfelejtéshez való jog”).


a feldolgozás korlátozása

A GDPR 18. cikkének megfelelően minden begyűjtött személyes adat kezelésének korlátozása joga, amely ezentúl csak egyéni hozzájárulással, illetve jogi igények érvényesítésére és érvényesítésére kerülhet sor.


adathordozhatóság

A GDPR 20. cikkével összhangban fennáll az adathordozhatósághoz való jog, amely az összegyűjtött személyes adatok harmadik fél részére történő akadálytalan és korlátlan továbbítását kéri.


Tiltakozás joga

A GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint minden érintettnek joga van sajátos helyzetéből adódó okokból bármikor tiltakozni a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, amely olyan feladat elvégzéséhez szükséges, közérdekből vagy közhatalmat gyakorol, amelyet a felelős személyre ruháztak át (GDPR 6. cikk (1) bekezdés), vagy amely a felelős személy vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelméhez szükséges (6. cikk (1) bekezdés). világít f GDPR). Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. A felelős személy a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos indokait, amelyek meghaladják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztését, érvényesítését vagy védelmét szolgálja.
A GDPR 21. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében minden érintettnek joga van a jövőre nézve tiltakozni a közvetlen reklámcélú adatkezelés ellen.
Ha Ön intézkedéseket tesz a fent felsorolt GDPR szerinti jogai érvényesítése érdekében, az Esterházynak legkésőbb az Ön kérésének kézhezvételétől számított egy hónapon belül észrevételt kell tennie a kért intézkedéssel kapcsolatban, vagy eleget kell tennie a kérésnek.
Ha úgy véli, hogy adatai kezelése sérti az adatvédelmi törvényt, vagy más módon megsértették adatvédelmi igényét, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, azaz az adatvédelmi hatóságnál.

4. Cookie-k

Ez a weboldal cookie-kat használ. Cookie-kat használunk a tartalom és a hirdetések személyre szabására, a közösségi média funkciók biztosítására és a weboldalunk forgalmának elemzésére. Weboldalunk Ön általi használatával kapcsolatos információkat megosztjuk közösségi médiával, hirdetési és elemzési partnereinkkel is. Partnereink ezeket az információkat kombinálhatják más adatokkal, amelyeket Ön a számukra megadott, vagy amelyeket a Szolgáltatások használata során gyűjtöttek.

A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyeket a webhelyek használnak a hatékonyabb felhasználói élmény biztosítása érdekében.

A törvény lehetővé teszi számunkra, hogy cookie-kat tároljunk az Ön eszközén, ha azok feltétlenül szükségesek az oldal működéséhez. Minden más típusú sütihez az Ön engedélyére van szükségünk.

Ez az oldal különböző típusú sütiket használ. Egyes cookie-kat harmadik felek helyeznek el, amelyek megjelennek webhelyeinken.

Hozzájárulását bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja a weboldalunkon található cookie nyilatkozatban.

Tudjon meg többet arról, hogy kik vagyunk, hogyan léphet kapcsolatba velünk, és hogyan dolgozzuk fel a személyes adatokat az adatvédelmi szabályzatunkban.

bottom of page